Kryteria oceniania z przedmiotów

Wychowanie fizyczne klasy 4-8

Język niemiecki: klasa 8

Język niemiecki: klasa 7

Informatyka: klasa 8

Informatyka: klasa 7

X