Wychowanie fizyczne klasy 4-8

Język niemiecki: klasa 8

Język niemiecki: klasa 7

Informatyka: klasa 8

Informatyka: klasa 7

Kryteria oceniania z przedmiotów

Strona główna Kryteria oceniania z przedmiotów

Informatyka: klasa 6

Informatyka: klasa 5

Informatyka: klasa 4

EDB: klasa 8

Muzyka: klasa 7

Muzyka: klasa 6

Muzyka: klasa 5

Muzyka: klasa 4

Klasa 8: biologia

Klasa 7: biologia

X