Strona główna Aktualności

Zapraszamy do udziału w XVII Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby Wielkanocne.

477

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów do udziału w XVII Powiatowym Konkursie na Ludowe Ozdoby Wielkanocne;)

 1. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
 2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego.
 3. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ludową tradycją Lasowiaków, zachęcenie ich do samodzielnego poszukiwania wiadomości na ten temat, ochrona przed zapomnieniem dziedzictwa kultury ludowej własnego regionu oraz pobudzenie inwencji twórczej.
 4. Przedmiotem konkursu są ludowe akcesoria tradycyjnie wykonywane przed świętami wielkanocnymi oraz w ich trakcie. Komisja Konkursowa ustaliła podział na następujące kategorie: 1) pisanki; 2) serwetki, wycinanki do koszyczka; 3) stroik świąteczny; 4) palma tradycyjna do 50 cm.

4.1. Wytyczne dotyczące techniki i materiałów:
1) Pisanki należy wykonać w technikach: batikowej, wyskrobywanej lub mieszanej.
2) Serwetki do koszyczka mogą być wycięte z półpergaminu jako wycinanka albo wykonane na szydełku. Wycinanki do celów ekspozycji można włożyć do teczki lub koszulki.    UWAGA: Serwetki na szydełku mogą być wykonane wyłącznie przez uczniów szkół ponadpodstawowych i będą oceniane tylko w tej kategorii wiekowej.

3) Stroik świąteczny najlepiej, by zawierał elementy, takie jak: koszyk, pisanki, gałązki wierzby, barwinku i inne naturalne materiały.
4) Palma tradycyjna (do 50 cm).

4.2. Ocena prac będzie przebiegać w następujących kategoriach wiekowych:

klasy 1-4 szkoły podstawowej

klasy 5-8 szkoły podstawowej

szkoły ponadpodstawowe.

4.3. Ocenie nie podlegają prace:

 1. a) wykonane niezgodnie z regulaminem konkursu, np. kartki świąteczne;
 2. b) przy przygotowaniu i zdobieniu których użyto styropianu, cekinów, brokatu oraz innych gotowych wyrobów;
 3. c) wykonane niesamodzielnie;
  d) zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu.
 1. Kryteria oceny:
 2. a) zgodność z tradycją ludową regionu; umiejętność wykorzystania tradycyjnych wzorów i materiałów we współczesnym zdobnictwie;
  b) staranność wykonania;
 3. c) ogólny wyraz artystyczny.
 1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dowolnej liczby nagród i wyróżnień w zależności od liczby prac, jakości wykonania oraz funduszy przeznaczonych na nagrody.
 3. Konkursowi podlegają wyłącznie prace wykonane indywidualnie.
 4. Prace (maksymalnie 1 szt. od jednego ucznia) wraz z opisem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (wejście główne od strony Dworca PKS – „Biuro Podawcze”).

Z uwagi na panujące obostrzenia i sytuację epidemiczną obowiązuje kolejność dostarczania prac do starostwa z podziałem na poszczególne gminy. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przestrzeganie poniżej określonych dat i godzin:

16 marca, tj. wtorek w godz. 8:00 –15:30

prosimy o dostarczanie prac z gminy Dzikowiec.

Można również przynieść prace do szkoły – zostaną dostarczone do Kolbuszowej;)

Prace uczestników konkursu nie będą zwracane. 

 1. Każda praca powinna być opisana czytelnie, według poniższego schematu:

Kategoria tematyczna: 1) pisanki; 2) serwetki, wycinanki do koszyczka;                                                     3) stroik świąteczny; 4) palma do 50 cm.

Imię i nazwisko

Klasa

Szkoła

Imię i nazwisko Nauczyciela/Opiekuna (numer telefonu).

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej starostwa dnia 24 marca br. Nagrody, wyróżnienia i dyplomy zostaną przekazane przez Organizatora do poszczególnych szkół z terenu powiatu w ostatnim tygodniu marca.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu: 17 74 45 730 – Promocja i Kultura Powiatu Kolbuszowskiego, a także: 17 22 71 296 – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

Regulamin i formularz są dostępne tutaj: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-wielkanocnym,3264.html