Strona główna Aktualności

Szkolny konkurs na plakat promujący język ojczysty (IV-VIII)

444

Regulamin Konkursu polonistycznego na plakat promujący język ojczysty.

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa w Kopciach – nauczyciele języka polskiego (p. Teresa Chmielowiec, p. Monika Zuba)

 1. Cele konkursu:
 • Kultywowanie dbałości o poprawną polszczyznę.
 • Rozwijanie sprawności językowej.
 • Bogacenie zasobu słownictwa.
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Konkurs przeznaczony jest dla klas IV- VIII, w dwóch kategoriach: kl. IV –V, oraz kl. VI-VIII.
 • Uczestnik konkursu indywidualnie wykonuje plakat promujący dbałość o język ojczysty (naukę języka polskiego, poprawność językowa i gramatyczną, ortografię, kulturę słowa mówionego).
 • Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedna pracę.
 • Format A2, technika dowolna.
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę (imię i nazwisko, klasa).
 • Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Kopciach do dnia 19 lutego 2021 roku.
 • Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 marca 2021 r. na stronie internetowej szkoły. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.
 1. Inne postanowienia:
 • Wszystkie prace zgłoszone go konkursu pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja przez uczestnika Regulaminu.
 • Uczestnik konkursu i jego opiekun wyraża zgodę na publikacje prac w Internecie.
 • Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.