Strona główna Aktualności

Szkolny konkurs plastyczny pt.: „Stop dopalaczom i narkotykom” dla klas 6-8

458
  1. Cel konkursu

Głównym założeniem akcji jest propagowanie walki z substancjami określanymi jako dopalacze i narkotyki. Są one uznawane za środki zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu.
• wybór najlepszej pracy promującej walkę z dopalaczami i narkotykami,
• zachęcenie młodzieży klas 6-8 do twórczej aktywności,
• uświadomienie młodzieży negatywnych aspektów wynikających z zażywania dopalaczy i narkotyków,
• prezentacja twórczości młodzieży.

2. Warunki uczestnictwa
• tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać do hasła „ Stop dopalaczom i narkotykom!”
• zgłaszana do konkursu praca może być w formie plakatu,
• zgłaszane prace mogą być wykonane techniką dowolną i w dowolnym formacie,
• każda praca powinna być podpisana,

3. Zgłoszenie do konkursu
• prace konkursowe należy przesyłać na adres baskopec@wp.pl, można przynieść do szkoły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa
• prace należy dostarczyć w terminie do 04.12.2020r.
• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia bieżącego roku.

7. Kryteria oceny
• komisja konkursowa oceniać będzie prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematem konkursu,
– sposób nawiązania do tematyki,
– czytelność przekazu.

Zapraszamy do udziału uczniów naszej szkoły z klas: 6,7 i 8

Organizatorzy :Szkoła Podstawowa w Kopciach

Opiekun konkursu: Barbara Kopeć