Strona główna Aktualności

Informacja dla uczniów i rodziców na czas zdalnego nauczania od 26.10.2020 r.

721

Uczeń ma obowiązek:

  • Codziennie odczytywać na e – dzienniku (LIBRUS) informacje od nauczycieli i administratora w wiadomościach lub terminarzu. Odczytanie wiadomości i realizacja zaplanowanych przez nauczycieli zadań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na lekcji w danym dniu. W czasie lekcji online obecność uczniów będzie miała wpływ na obecność na lekcji.
  • Odsyłać zgodnie z instrukcją wykonane zadania na adresy mailowe podane przez nauczycieli. Odsyłać tylko te zadania, które wskazał nauczyciel.
  • Podczas lekcji online łączyć się z nauczycielem przez komunikator wskazany przez nauczyciela (nauczyciel w wiadomości na e-dzienniku wskaże z którego komunikatora będzie korzystał).
  • Ocenie podlegają odesłane zadania i wszystkie inne formy pracy wskazane przez nauczyciela.
  • Praca i systematyczność podczas nauki zdalnej będzie miała wpływ na ocenę śródroczną z zachowania.
  • Uczeń pracuje zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, każda lekcja trwa 45 minut.
  • Plan lekcji z zaznaczonymi lekcjami online znajduje się na stronie szkoły (podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela lub problemów technicznych lekcje online można zastąpić przesłaniem materiałów i zadań do realizacji).

plan lekcji dla klas na czas zdalnego nauczania