Strona główna Aktualności

Regulamin korzystania z obiektu sportowego (“Orlika”) przy Szkole Podstawowej w Kopciach

551

Informacja

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Organem prowadzącym podjął decyzję
o otwarciu w dniu 8 maja 2020 r.  boiska przy Szkole Podstawowej w Kopciach. Obiekt sportowy będzie otwarty codziennie włącznie z sobotami i niedzielami od 14.00 – 16.00. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i podporządkowania się zaleceniom osoby nadzorującej.

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

przy Szkole Podstawowej w Kopciach:

  1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu; maksymalnie 6 osób może przebywać na obiekcie sportowym (boisko);
  2. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego;
  3. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
  4. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających; dezynfekcji podlega sprzęt, z którym użytkownik miał bezpośredni kontakt (np. piłka);
  5. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
  6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt. 
  7. dziecko do 13 roku życia musi być na teren obiektu przyprowadzone i odebrane przez osobę dorosłą z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych;
  8. podczas korzystania z obiektu sportowego nie jest wymagana maseczka i rękawiczki; ale te środki ochrony osobistej są niezbędne w drodze z domu na boisko i podczas powrotu do domu;
  9. w zależności od liczby chętnych osoba nadzorująca będzie decydować o limicie czasu korzystania z obiektu przez jedną grupę.