Strona główna Aktualności

Informacja o zawieszeniu zajęć w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Kopciach

467

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopciach w porozumieniu
z Organem Prowadzącym informuje, że oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kopciach  zawiesza działalność do dnia 15 maja 2020 r. na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 493).

                                                                                  Mariusz Jarosz

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopciach