Strona główna Aktualności

Konkurs „Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka”

922

Konkurs plastyczny, literacki

„Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka” 

oraz na prezentację multimedialną

pt. „Światowe Dni Młodzieży z Janem Pawłem II”

Celem konkursu jest przybliżenie naszym uczniom postaci Św. Jana Pawła II
w związku z przypadającym w 2020 roku stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz
ustanowieniem bieżącego roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II. Konkurs ma ponadto
rozbudzać wyobraźnię, kreatywność oraz umiejętności twórcze wśród dzieci, jak również
promować młode talenty plastyczne i artystyczne.
Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie pracy plastycznej o tematyce
mającej przybliżyć wizerunek Św. Jana Pawła II.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły. Prace będą oceniane w dwóch
kategoriach wiekowych:

  • plastyczny dla klas 0-3 i 4-7,
  • literacki dla klas 4-7 (wiersz lub opowiadanie szczegóły poda pani Teresa Chmielowiec na lekcjach polskiego)
  • prezentacja multimedialna dla klas 5-7 (Temat prezentacji „Światowe Dni Młodzieży                  z Janem Pawłem II” będzie można otrzymać dodatkowo ocenę z religii)

Każdy uczeń może wziąć udział w każdej kategorii (jeżeli jest on w odpowiedniej klasie).

Na konkurs można zgłaszać prace w formacie A4 lub A3 wykonane dowolną techniką
plastyczną.
Wszystkie prace należy wykonać do 17.05.2020. Adres strony przesyłania prac zostanie podany po 10.05.200 r. Zachęcamy do uczestnictwa, będzie dodatkowa ocena z plastyki języka polskiego czy religii oraz punkty + z zachowania . Po wpłynięciu prac komisja dokona oceny i przyzna miejsca. Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły.