Strona główna Aktualności

Przyroda 16-20 marca klasa IV

1215
Temat pierwszy – “Warunki życia na lądzie” (147 – 150 strony w podręczniku)
Zagadnienia, które po przeczytaniu tematu w podręczniku i uzupełnieniu ćwiczeń ma znać i zapamiętać uczeń:
1. Potrafi wymienić i opisać czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia.
Potrafi odpowiedzieć na pytania:
– Jakie są wspólne cechy środowisk lądowych?
– Jak organizmy żyjące na lądzie przystosowały się do zróżnicowanej temperatury, rodzaju podłoża, ilości wody i dostępu światła?
Potrafi podać przykłady:
– sposobów przetrwania okresu zimy przez rośliny i zwierzęta.
– przystosowań roślin do warunków suchych i wilgotnych.
– roślin światłolubnych i cieniolubnych.
Umie wskazać związek budowy zwierząt z przystosowaniem do życia na różnych podłożach.

Temat drugi – “Organizmy najbliższej okolicy” (151 – 154 strony w podręczniku)
Zagadnienia, które po przeczytaniu tematu w podręczniku i uzupełnieniu ćwiczeń ma znać i zapamiętać uczeń:
1. Potrafi rozpoznać i nazwać pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły ( drzewa, krzewy, rośliny zielne i zwierzęta ).
Potrafi odpowiedzieć na pytania:
– Jakie są różnice między drzewem iglastym a drzewem liściastym?
– Czym różni się drzewo od krzewu i rośliny zielnej?
– Jakie są różnice między roślinami jednorocznymi , dwuletnimi i wieloletnimi?
– Co to są byliny ?
Potrafi:
Wskazać pień i koronę drzewa.
Rozpoznać pospolite drzewa, krzewy i rośliny zielne z podaniem ich nazwy.
Rozpoznać pospolite zwierzęta występujące w najbliższej okolicy i podać ich nazwy.