Strona główna Aktualności

Szkolny Konkurs “Najpiękniejszy stroik lub ozdoba bożonarodzeniowa ” dla Dzieci i Rodziców

948

 

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów i ich rodziców do udziału w szkolnym konkursie  “Najpiękniejszy stroik lub ozdoba bożonarodzeniowa”;)

Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu:
• Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci
• Umożliwienie uczniom, rodzicom zaprezentowania swojego talentu.
• Zachęcanie do kultywowania tradycji świątecznych
2. Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i  rodzice
• Przedszkole
• Klasy I- III
• Klasy IV- VII
3. Terminy:
• Ozdoby świąteczne przynosimy do wychowawców do dnia 4 grudnia 2019 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu 6 grudnia 2019 r.
• Prezentacja prac na kiermaszu świątecznym
4. Technika:
• Możliwość zastosowania dowolnych technik.
• Preferowane użycie materiałów naturalnych.

  • prace indywidualne i grupowe
  1. Kryteria oceny:
    • Praca wykonana własnoręcznie
    • Pomysłowość
    6. Każda praca musi zawierać przytwierdzoną metryczkę: imię i nazwisko ucznia/rodzica, w przypadku ucznia dodatkowo grupę (przedszkole) lub klasę
    7. Postanowienia końcowe:
    Nie przewiduje się zwrotu wykonanych prac. Ozdoby zostaną sprzedane na kiermaszu świątecznym przez rodziców. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na potrzeby naszej uczniów.

    Powodzenia: Wychowawcy klas 0-7