Strona główna Aktualności

“Bieg po zdrowie” i “Trzymaj formę” – programy edukacji zdrowotnej realizowane przez naszą szkołę

620

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. W roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyło w nim 291 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego (29% szkół podstawowych w województwie), 468 klas IV,  8933 uczniów i 8144 rodziców.

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Uczniowie pogłębiają wiedzę o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka oraz kształtują postawy i zachowania związane z prawidłowym żywieniem i odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
Zdobywają  wiedzę o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.