Strona główna Aktualności

Ósmoklasiści na dniach otwartych szkół ponadpodstawowych

1011

Dni otwarte szkół ponadpodstawowych powiatu kolbuszowskiego.

         W piątek ósmego lutego uczniowie klasy VIII wzięli udział w dniach otwartych zorganizowanych przez szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Pierwszym etapem naszego zwiedzania był Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni. Po wysłuchaniu kilku piosenek zaprezentowanych przez szkolny zespół muzyczny, w którym występuje nasza absolwentka Elżbieta Ślęzak, przedstawiono zgromadzonym uczniom film promujący szkołę, w którym zaprezentowano jej najważniejsze atuty. Na zakończenie prezentacji dyrektor szkoły przedstawił zasady rekrutacji obowiązujące w szkole. Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej, nasi uczniowie zwiedzając sale lekcyjne mogli się dokładnie zapoznać z ofertą szkoły zaprezentowaną w poszczególnych klasach przez uczniów i nauczycieli ZSAE w Weryni.

         Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się do Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Nauczyciele i uczniowie prezentowali ofertę szkoły, zwracając szczególny nacisk na wyposażenie sal lekcyjnych, oraz kierunki kształcenia, które szkoła może zaoferować na nadchodzący rok szkolny. Nasi uczniowie z zaciekawieniem słuchali starszych kolegów – uczniów ZST, którzy prezentując swoje wybrane zawody, zachęcali do podjęcia nauki w ich szkole. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w pracowni komputerowej, podczas których zaprezentowano ósmoklasistom co to jest światłowód, jak wygląda, jak można połączyć zerwane włókna światłowodowe oraz jak działa drukarka 3D. Podczas zwiedzania szkoły swoje umiejętności zaprezentowali nam również członkowie plutonu „Strzelca”, którzy będąc uczniami Zespołu Szkół Technicznych zachęcali naszą młodzież do wybrania ich szkoły, oraz do wstąpienia w szeregi związku strzeleckiego.

         Ostatnim etapem naszego wyjazdu do Kolbuszowej  była wizyta w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara. W szkolnych progach powitali nas nauczyciele i uczniowie wśród których byli również absolwenci Szkoły Podstawowej w Kopciach. Jedna z nich – Natalia Rembisz oprowadziła grupę swoich młodszych kolegów z Kopci po całej szkole. W czasie zwiedzania nasi uczniowie brali udział w krótkich zajęciach przygotowanych przez licealistów. Poprzez uczestnictwo w pokazach i doświadczeniach nasi uczniowie mieli możliwość poznać ofertę, oraz zasady rekrutacji obowiązujące w kolbuszowskim liceum.

         Dziękujemy wszystkim dyrektorom, nauczycielom i uczniom odwiedzanych przez nas szkół za życzliwość i czas, który nam poświęcili, a  władzom gminy Dzikowiec za udostępnienie szkolnego autobusu na potrzeby naszego wyjazdu.