Strona główna Aktualności

Przedłużenie okresu nauki zdalnej

365

Drodzy rodzice, zgodnie z decyzją rządu edukacja zdalna w klasach IV-VIII zostaje przedłużona do 29.11.2020 r.

Klasy I – III od jutra (09. 11. 2020 r.) rozpoczynają naukę zdalną.

Oddział przedszkolny edukację przedszkolną realizuje w szkole.

Szkoła posiada jeszcze laptopy, które może  wypożyczyć uczniom.

 

Mariusz Jarosz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopciach