Strona główna Aktualności

Język polski 16-20 marca klasy IV-VII

963
KLASA IV przygotuje na:

WTOREK

Pisownia “nie” z różnymi częściami mowy. Przeczytać na stronie 201/202 “Zapamiętaj!”, wykonać ćwiczenia: str. 201 ćw. 4, str. 202 ćw. 5, str. 203 ćw. 7.  (Podręcznik – “Nauka o języku”)

ŚRODA
O poetyckiej przenośni – Wincenty Faber “Pogoda”. Przeczytać wiersz, zapoznać się z definicją przenośni i wykonać ćwiczenia: str. 227 ćw. 1 i 2, str. 229 ćw. 8. (Podręcznik do literatury)
CZWARTEK
Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. Zapoznać się z definicją na stronie 144, wykonać ćwiczenia: str. 144 ćw. 4 i 5, str. 145 ćw. 6, 7 i 8. (Podręcznik – “Nauka o języku”)
PIĄTEK
Grupa podmiotu i grupa orzeczenia – ćwiczenia. Str. 145 ćw.9 i 10. (Podręcznik – “Nauka o języku”)
KLASA V przygotuje na:
WTOREK
Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji. Zapoznać się z definicją na stronie 222 i 223. Wykonać ćwiczenia: str.222 ćw. 1 i 2, str. 223 ćw. 3 i 5, str. 225 ćw. 8. (Podręcznik – “Nauka o języku”)
ŚRODA
Zdanie pojedyncze i złożone. Przypomnieć sobie definicję ze strony 129 i wykonać ćwiczenia: str. 129 ćw. 1, 2 i 3, str. 130 ćw. 4, str. 131 “Zapamiętaj” i ćw. 6. (Podręcznik – “Nauka o języku”)
CZWARTEK
Przeczytać czytankę Cecylii Niewiadomskiej pt. “Piast” ze strony 184. Wpisać do zeszytu temat: “Redagujemy plan ramowy opowieści o Piaście”. Wykonać ćwiczenia: str. 187 ćw. 1, 2   i 3, zapoznać się z definicją “podanie”.
PIĄTEK
Przeczytać tekst ze strony 190 “Tropem smoka” (fragmenty). Wykonać ćwiczenia: str. 192 ćw. 1, 3, 4 i 5. Zapoznać się z definicją “legenda”.
KLASA VI przygotuje na:
WTOREK
Zdanie podrzędnie złożone. Zapoznać się z definicją na stronie 157. Wykonać ćwiczenia: str. 156 ćw. 1 i 3, str. 158 ćw. 5, str. 159 ćw. 8, 9 i 10. (Podręcznik – “Nauka o języku”)
ŚRODA
Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone. Zapoznać się z definicją na stronie 162. Wykonać ćwiczenia: str. 161 ćw. 3 i 4, str. 164 ćw. 8 i 9. (Podręcznik – “Nauka o języku”)
CZWARTEK
Czarodzieje pędzla i pióra – rady dla opisujących obraz. Zapoznać się z definicją na stronie 211. Opisać obraz Williama Harnetta “Martwa natura z imbirowym słojem” str. 209. (Podręcznik do literatury)
PIĄTEK
Słowem malowane – Maria Pawlikowska Jasnorzewska “Olejne jabłka”. Przeczytać wiersz ze strony 212. Wykonać ćwiczenia: str. 213 ćw. 1, 2, 3, 7 i 8. (Podręcznik do literatury)
KLASA VII przygotuje na:
WTOREK
Uczuciowe dylematy – Adam Mickiewicz “Niepewność”. Przeczytaj wiersz ze strony 208. Zapoznać się z definicjami: “liryka bezpośrednia i pośrednia”. Wykonać ćwiczenia z podręcznika: str. 210 ćw. 1, 2 i 3. Zeszyt ćwiczeń: str. 109 ćw. 1 i 2, str. 110 ćw. 3, 4 i 5, str. 111 ćw. 7, 8 i 9.
ŚRODA
Zdania podrzędnie złożone. Zapoznać się z wiadomościami z podręcznika ze strony 226, 227, 228. Wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: str. 117 ćw. 1 i 2, str. 118 ćw. 5 i 6, str. 119 ćw. 7.
CZWARTEK
Zdania podrzędnie złożone – ćwiczenia. Zeszyt ćwiczeń: str. 120 ćw. 3 i 4, str. 121 ćw. 6 i 7, str. 122 ćw. 2 i 3, str. 123 ćw. 4, str. 124 ćw. 6 i 7.
PIĄTEK
Człowiek człowiekowi wilkiem… – Tadeusz Różewicz “List do ludożerców”. Przeczytać wiadomości o Tadeuszu Różewiczu ze strony 222 oraz wiersz ze strony 223. Wykonać polecenia ze strony 224 – 1, 2, 3, 4 i 5. Zeszyt ćwiczeń: str. 115 ćw. 1, 2, 3 i 4, str. 116 ćw. 6 i 7.