Strona główna Aktualności

Spotkanie z funkcjonariuszkami policji

599

We wtorek 29 października naszą szkołę odwiedziły funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Podczas spotkania z dziećmi oddziału przedszkolnego oraz klas I – IV Pani Beata Chmielowiec opowiedziała im o zasadach bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach publicznych. Podczas pogadanki poruszono temat jak powinny zachować się dzieci w razie spotkania z agresywnymi psami, które niejednokrotnie wałęsają się po naszych wsiach. Pani aspirant zaprezentowała dzieciom jaką postawę należy przyjąć w razie ataku tych zwierząt.

         Druga część spotkania, w której wzięli udział uczniowie klas IV – VII poświęcona była odpowiedzialności prawnej  nieletnich. Omówiono zasady bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zjawisko cyberprzemocy. Funkcjonariuszka przedstawiła słuchaczom zasady prawa obowiązujące nieletnich, różnice między wykroczeniem a przestępstwem oraz zakres ich odpowiedzialności wobec prawa. Ważnym zagadnieniem (jednym z wielu) była kwestia poruszania się dzieci na rowerach bez posiadania karty rowerowej.

Nasi uczniowie mogli się również dowiedzieć jakie warunki należy spełnić aby zostać funkcjonariuszem policji.

         Dziękujemy bardzo paniom policjantkom za wizytę w naszej szkole.