Strona główna Aktualności

Konkurs “Tym, co polegli”- do wygrania Polaroid

591

SCK w Dzikowcu zaprasza do udziału w konkursie:)

Zapraszamy dzieci i młodzież (od 12 roku życia) do udziału w konkursie fotograficznym!  Pięknem naszej  wolnej ,,małej ojczyzny”, zaklętym w fotografii, chcemy oddać hołd tym, którzy polegli w jej obronie.  Stąd wernisaż w przeddzień święta odzyskania niepodległości, wzbogacony   nostalgicznym koncertem. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe m.in 3xPolaroid

 

Konkursu Fotografii dla Dzieci i Młodzieży
“TYM , CO POLEGLI”

 

Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych
prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno – białych lub kolorowych na
papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20 do 20/30 a także oryginały zdjęć na płycie CD

Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii,
które traktowane będą jako jedna praca.

Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską
(na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu . Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny.

Termin nadsyłania prac mija dnia 30 Października 2019 roku
   

Więcej informacji http://sckdzikowiec.com.pl/attachments/article/276/Konkurs%20fotograficzny%20regulamin.pdf